Görme Engelliler

Hizmet Standartları

Hizmet Standartları

GÜNDOĞMUŞ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ

HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
  (EN GEÇ)

1

Kesin Kayıt Yaptırma

1-T.C. Kimlik numarası
  2-Diploma
  3-Sınav sonuç belgesi

4-Varsa burslu veya parasız yatılı olduğunu gösterir belge

1 Gün

2

Öğrenci Belgesi Alma

1-Velinin veya öğrencinin sözlü talebi

5 dakika

3

İzin Alma

1-Velinin yazılı başvurusu

5 dakika

4

Öğrenci Nakil Başvurusu

1-Velinin dilekçesi
  2-Nüfus cüzdanı

15 dakika

5

Tasdikname Alma

1-Velinin dilekçesi
  2-Nüfus cüzdanı

15 dakika

6

Öğrenim Belgesi Alma

1-Velinin dilekçesi

15 dakika

7

Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Etme

1-Velinin dilekçesi

5 dakika

8

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına   Başvuru Yapma

1- Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname (EK-1) ile bu   Beyannamede öngörülen ve bu beyana esas olan velinin ve çalışıyorsa eşiyle   beraber ailenin bir önceki yıla ait yıllık gelir durumunu gösteren yetkili   kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan belge,(Maaş bordrosu v.b.)
  (2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı   Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kontenjana giren ve yetiştirme yurtlarından   gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden   ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname istenmez.)
  2- Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile   ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer   şahıslarla ilgili mahkeme karar örneği,
  3-Aile Nüfus Kayıt Örneği
  4-Veli dilekçesi

1 Gün

9

ÖSYM Adına YGS-LYS Başvurusu Alma

1-Doldurulmuş 2011-ÖSYS Aday Bilgi Formu
  2-Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus Cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik   Numarası bulunmalıdır.)
  3-Mezun öğrenciler için ortaöğretim diplomasının resmî onaylı bir sureti
  4-Özürlü adaylar için sağlık kurulu raporlarının bir örneği ile özürlerine   ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe
  5-Banka dekontu
  6-ÖSYS Başvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 TL

1 Gün

10

Geçici Mezuniyet Belgesi Alma

1-Velinin dilekçesi

1 Gün

11

Diploma Alma

1-Sözlü başvuru veya vekâletname
  2-Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe.

30 dakika

12

Diploma Kayıt Örneği Alma

1-Dilekçe
  2-Kimlik fotokopisi

30 dakika

13

Görev Yeri Belgesi Alma

1-Personelin sözlü beyanı

15 dakika

14

Hizmet Cetveli Alma

1-Personelin sözlü beyanı

15 dakika

15

Personel Mazeret İzni İsteği

1- Mazeretini gösterir dilekçe
  2- Varsa mazeretine esas belge

10 dakika

16

Personel Doğum Yardımı İsteği

1- Dilekçe
  2- Doğum raporu

10 dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıda ki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

Gündoğmuş Çok Programlı   Lisesi Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

Gündoğmuş İlçe Milli   Eğitim Müdürlüğü

İsim

Muhammed Mustafa TİRİT

İsim

Satılmış BATUR

Ünvan

Okul Müdürü

Unvan

İlçe Milli Eğitim Müdürü

Adres

Kaplan Mah.   Gündoğmuş/ANTALYA

Adres

Kaplan Mah.   Gündoğmuş/ANTALYA

 

Gündoğmuş/ANTALYA

 

Gündoğmuş/ANTALYA

Tel

0242 781 20 24

Tel

0 242 781 24 00

Faks

0242 781 20 24

Faks

0 242 781 20 17

E-posta

971663@meb.k12.tr

E-posta